Brandfarliga Arbeten

M T  Bokföring & Utbildning AB

       M Bokföring & Utbildning

- BRANDFARLIGA ARBETEN -


Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finn risk för

att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvara Brandskyddsföreningens kurs "Heta Arbeten".Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certificat enligt försäkringsbolagens villkor.

Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika brancher  exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.Vem är kursen till för?

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning,

ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få tillstånd som krävs.


Dokumentation - Certifikat

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsvillkor och gäller i 5 år.


Ur kursinnehållet:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering


Kurslängd 6,5 - 8h

Pris * 2400kr moms tillkommer


                                                 Kontakta oss så kan vi skräddarsy en utbildning utefter era önskemål och behov.


+46 (0) 70 3677474

+46 (0) 70 2494550

info@mt-utbildning.se


info@mt-utbildning.se   +46 70 367 74 74   

 

       m@mt-utbildning.se  +46 70 367 74 74

    

            t@mt-utbildning.se +46 70 249 45 50

 

 

 

M T Bokföring & Utbildning AB

   M Bokföring & Utbildning 


Håller utbildningar/kurser för Företag/privatpersoner

inom transport och logistik, med godkända lärare  av Transportstyrelsen/MSB.

 

Vi anpassar våra utbildningsupplägg utefter era önskemål och behov.

Finns det behov av att hålla utbildning på plats hos er så går även det att lösa

med minst 5deltagare,.

 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information och gratis offert.

Ring, maila eller använd formuläret för förfrågningar, offerter eller bokningar.

MT Bokföring & Utbildning AB

       M Bokföring & Utbildning

Nya regler om skydd av personuppgifter har införts genom dataskyddsförordningen GDPR som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Reglerna är lag inom alla EUs medlemsländer och börjar gälla från och med 25 maj 2018. Syftet bakom regelverket är att skapa ett enhetligt skydd av individers personuppgifter mer om detta finner du här: Datainspektionen


M Bokföring & Utbildning respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Med personuppgifter menas information som kan knytas till enskild person.För att du ska vara trygg med att de personuppgifter som vi lagrar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt.


Läs nedan vår Integritetspolicy.


•Insamling av information


M Bokföring & Utbildning samlar in information från dig när du tar kontakt med oss via vår kontaktlänk på denna hemsida/anmäler dig till någon av våra utbildningar. Den insamlade informationen kan vara ditt namn/din e-postadress/postadress/telefonnummer och/eller personnummer.


•Användning av information


Den information vi samlar från dig kan användas för att;

Ta kontakt via e-post/brev/telefon - Rapportera utförd utbildning - Du ska få ut intyg/certifikat – Kunna välja att betala mot faktura/Swish då lagras dina uppgifter i sju år pga. Bokföringslagen. Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.


•Utlämning till tredje part


M Bokföring & Utbildning delar oss av tredjepartsaktörer som hjälper oss med tjänster såsom intyg/certifieringar/rapportering även marknadsföring och samarbeten vid utbildningar. Med kravet att dess parter godkänner att hålla informationen konfidentiell i enlighet med GDPR.


•Hur länge sparas dina uppgifter


M Bokföring & Utbildning sparar dina uppgifter så länge som dom är aktuella för sitt ändamål som dom har samlats in för (längst i 5år) med vissa begränsningar såsom bokföringslagen som är 7år.

Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter. Genom att skriftligen ta kontakt med oss.


•Samtycke


Genom att använda vår webbplats samt kontaktlänk godkänner du vår integritetspolicy.M T Bokföring & Utbildning AB

        M Bokföring & Utbildning  

         

info@mt-utbildning.se    +46 70 367 74 74

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera