YKB -utbildning

INFO


Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis


Regeringen har nu meddelat en förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2021.


Ändringen innebär att om ditt yrkeskompetensbevis har löpt ut under perioden 1 november 2020 till och med den 31 januari 2021 omfattas du av ett undantag i 6 månader sedan ditt yrkeskompetensbevis löpt ut.


Om ditt yrkeskompetensbevis löper ut under perioden den 1 februari 2021 till och med den 31 juli 2021 är ditt yrkeskompetensbevis giltigt i ytterligare 6 månader.


Ändringen innebär även att du som förare får genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans, under perioden 1 februari till och med den sista juli 2021.

YKB Yrkeskompetensbevis

Kommande utbildningar i Täby/Arninge;

 

     YKB-fortbildning 35h för godstransporter

 

 

 

      


v. 6

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

      


v. 7

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

      


v. 9

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

      


v. 10

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

      


v. 12

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk

(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)

YKB pris

Pris per delkurs / person. (lunch och fika samt kursmateriel ingår)
  1400kr per delkurs

                 moms tillkommer

 

YKB -utbildning

 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell körning.

 

En fortbildning är på totalt 35 timmar som måste genomföras för att få/erhålla ett YKB-bevis och dessa är fördelade på fem delkurser :

 

 1. Sparsam körning
 2. Godstransporter
 3. Lagar och regler
 4. Ergonomi och hälsa
 5. Trafiksäkerhet

 

Hävdvunna rättigheter


I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.


Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genomgå en fortbildning.


På baksidan av ditt körkort kan du se datum för första utfärdande av körkortsbehörigheten. 

Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES

 

Boka nu!! Innan det blir försent.              


                         070-367 74 74

 

Fortbildningen omfattar totalt 35 timmar

Yrkeskompetensbevis gäller i fem år. Därefter krävs det att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.


Tipset är att planera in dessa fortbilningar i ert företag i god tid före slutdatum så undviker ni att få kostsamma böter samt ställa fordonet.

Du kan gå dessa i vilken ordning du vill

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera