YKB -utbildning

YKB Yrkeskompetensbevis

Kommande utbildningar i Täby/Arninge;

 

     YKB-fortbildning 35h för godstransporter

 

 

 v. 23   PÅ PLATS

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

     


v. 24    PÅ DISTANS

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

     


v. 27    PÅ DISTANS

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

     


v. 32    PÅ PLATS

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet

     


v. 33   PÅ PLATS

 • må  1. Sparsam körning               
 • ti     2. Godstransporter                 
 • on   3. Lagar och regler                   
 • to    4. Ergonomi och Hälsa             
 • fr     5. Trafiksäkerhet
YKB pris

Pris per delkurs / person. (kursmateriel ingår)
  1400kr per delkurs

                 moms tillkommer

 

Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk

INFO


Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis


Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.


Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 genom förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens rörande undantag och förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen ska tillämpas istället.


Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:


 • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.


Ändringen innebär även att du som förare får genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans, under perioden 1 februari till och med den sista juli 2021.

YKB -utbildning

 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell körning.

 

En fortbildning är på totalt 35 timmar som måste genomföras för att få/erhålla ett YKB-bevis och dessa är fördelade på fem delkurser :

 

 1. Sparsam körning
 2. Godstransporter
 3. Lagar och regler
 4. Ergonomi och hälsa
 5. Trafiksäkerhet

 

Hävdvunna rättigheter


I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.


Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genomgå en fortbildning.


På baksidan av ditt körkort kan du se datum för första utfärdande av körkortsbehörigheten. 

Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES

 

Boka nu!! Innan det blir försent.              


                         070-367 74 74

 

Fortbildningen omfattar totalt 35 timmar

Yrkeskompetensbevis gäller i fem år. Därefter krävs det att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.


Tipset är att planera in dessa fortbilningar i ert företag i god tid före slutdatum så undviker ni att få kostsamma böter samt ställa fordonet.

Du kan gå dessa i vilken ordning du vill