Start

NYHETER - INFO ,...


Det får gå högst 4 månader mellan ADR utbildningen och provtillfället.

YRKESKOMPETENSBEVIS - Fortbildning 


  • Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter godkänd utbildning.
  • Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviser ca 10 arbetsdagar innan det giltiga yrkeskompetensbeviset löper ut.
  • Förutsatt att att förare har ett giltigt bevis utfärdat i Sverige och att fortbildningen slutfördes för högst 12 månader sedan.ADR kort gäller 5 år

Du kan förnya ditt ADR upp till 1 år

innan utgångsdatum utan att förlora tiden - ditt ADR kommer att förlängas med 5 år till från utgångsdatumet.

Företagets ansvar;

Företagare som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

YKB fortbildning
ADR transport

Om du har ett körkort för tung lastbil måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett körkort för buss måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har körkort för både buss- och tung lastbil behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.