Start

NYHETER - INFO ,...


Det får gå högst 4 månader mellan ADR utbildningen och provtillfället.

YRKESKOMPETENSBEVIS- Enligt gällande bestämmelser;


  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 - 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2021 förlängs med 10 månader.ADR kort gäller 5 år

Du kan förnya ditt ADR upp till 1 år

innan utgångsdatum utan att förlora tiden - ditt ADR kommer att förlängas med 5 år till från utgångsdatumet.

Företagets ansvar;

Företagare som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

YKB fortbildning
ADR transport

Om du har ett körkort för tung lastbil måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett körkort för buss måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har körkort för både buss- och tung lastbil behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.