Start
YKB fortbildning
ADR transport

NYHETER - INFO ,...


Det får gå högst 4 månader mellan ADR utbildningen och provtillfället.

Förlängd giltighetstid för ADR-intyg;

På grund av situationen som råder kommer befintliga ADR-intyg att förlängas. MSB har skrivit på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt.


Detta innebär att giltighetstiden för intyg för förare av transport av farligt gods, där intygets giltighet löper ut under perioden

1/3 2020 – 1/9 2021, förlängs till och med den 30/9 2021.


Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kkommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

ADR kort gäller 5 år

Du kan förnya ditt ADR upp till 1 år

innan utgångsdatum utan att förlora tiden - ditt ADR kommer att förlängas med 5 år till från utgångsdatumet.

Företagets ansvar;

Företagare som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

Om du har ett körkort för tung lastbil måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett körkort för buss måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har körkort för både buss- och tung lastbil behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.