Start

NYHETER - INFO ,...


Det får gå högst 4 månader mellan ADR utbildningen och provtillfället.

ADR kort gäller 5 år

Du kan förnya ditt ADR upp till 1 år

innan utgångsdatum utan att förlora tiden - ditt ADR kommer att förlängas med 5 år till från utgångsdatumet.

Företagets ansvar;

Företagare som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

YRKESKOMPETENSBEVIS - Fortbildning 


  • Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter godkänd utbildning.
  • Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviser ca 10 arbetsdagar innan det giltiga yrkeskompetensbeviset löper ut.
  • Förutsatt att att förare har ett giltigt bevis utfärdat i Sverige och att fortbildningen slutfördes för högst 12 månader sedan.YKB fortbildning
ADR transport

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.