ADR -utbildning
ADR utbildning

    ADR utbildning

 

 


     Kommande utbildningar;                                                   

                                       

v. 51  ADR grund e-learning                               2021.12.20   -    2021.12.21 mån-tis

v. 51  ADR grund rep                                               2021.12.20   -   2021.12.21 mån- tis


                                       

år 2022

v. 2 ADR grund e-learning                                  2022.01.10  -  2022.01.11  mån- tis

v. 2 ADR grund rep                                                  2022.01.10  -  2022.01.11  mån- tis

v. 2 ADR klass 1 rep                                                2022.01.11  -    tisdag

v. 2 ADR tank grund                                               2022.01.12  -  2022.01.13  ons-tor

v. 2 ADR tank rep                                                     2022.01.12  -  onsdag

(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)-

mat gäller ej i e-learning/distans

       

                                     PRISER  se nedan

Information om ADR-utbildning och examination;

MSB är sedan tidiagre medvetna om att det finns en risk att många förare inte kommer att hinna genomgå utbildning och avlägga prov innan september månads utgång.

Nu har myndigheten dessutom fått indikationer på att dessa problem visar sig i realiteten. Detta med anledning av att det pga. den pågående pandemin fortsatt finns en begränsning i antalet tillgängliga platser på Trafikverkets förarprovskontor.


Myndigheten har därför fattat beslut om att en repetitionsutbildning är giltig i fyra månader trots att intygets giltighetstid löpt ut. Under ordinarie omständigheter skulle det i sådant fall krävts en s.k. förstagångsutbildning.


MSB kan i enlighet med avsnitt 20.5.9 i ADR-S besluta om förlängd giltighet av utbildning för att genomföra prov vid extraordinära händelser, myndigheten anser att detta är en sådan. MSB hoppas på detta sätt bidra till att minska problematiken och därmed underlätta för branschen.


Det ska också förtydligas att det inte är tillåtet att transportera farligt gods i det fall ADR-intygets giltighetstid löpt ut. Beslutet omfattar endast giltigheten på själva repetitionsutbildningen.


Om ett nytt multilateralt förhandlats fram och undertecknas kommer MSB informera om det i särskild ordning.

- Info -

Från den 1;a mars 2019 gör man proven på trafikverken.


Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället.


Efter erlagt prov får man svar direkt om man klarat provet.

       

                                     PRISER  se nedan

ADR - Grundutbildning


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods


Kurslängd 3 dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer

ADR Grund repetition


Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-INTYG som måste förnyas


Kurslängd 2dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer


ADR 1.3 e-learning


Webbaserad utbildning/gå i egen takt


För dig som packar, dokumeterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering av farligt gods


 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd


moms tillkommer

ADR Klass 1 explosiva ämnen och föremål


Intyg för dig som ska transportera explosiva

ämnen och föremål


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

traffic-2158790_1920

ADR Klass 1 repetition


Repetition för dig som har  ADR Klass 1

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer