ADR -utbildning
ADR utbildning

    ADR utbildning

 

 


     Kommande utbildningar;                                                   


v. 37  ADR grund e-learning                                 2021.09.18  -  2021.09.19  lör- sön

v. 37  ADR grund rep                                                 2021.09.18  -  2021.09.19  lör- sön


v. 39  ADR grund e-learning                                 2021.10.02  -  2021.10.03 lör- sön

v. 39  ADR grund rep                                                 2021.10.02  -  2021.10.03  lör- sön


v. 43 ADR grund e-learning                                 2021.10.25  -  2021.10.26  mån- tis

v. 43  ADR grund rep                                                2021.10.25  -  2021.10.26  mån- tis

v. 43  ADR klass 1 rep                                              2021.10.26  -    tisdag


v. 44  ADR tank rep på DISTANS                      2021.11.01  -    måndag

v. 44 ADR tank grund på DISTANS                 2021.11.01  -  2021.11.02  mån- tis


                                       


v. 46 ADR grund e-learning                                2021.11.15  -  2021.11.16  mån- tis

v. 46 ADR grund rep                                                2021.11.15  -  2021.11.16  mån- tis

v. 46  ADR klass 1 på DISTANS                         2021.11.17  -    onsdag


v. 51  ADR grund e-learning                               2021.12.20   -    2021.12.21 mån-tis

v. 51  ADR grund rep                                               2021.12.20   -   2021.12.21 mån- tis


Förlängd giltighetstid för ADR-intyg;

På grund av situationen som råder kommer befintliga ADR-intyg att förlängas. MSB har skrivit på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt.


Detta innebär att giltighetstiden för intyg för förare av transport av farligt gods, där intygets giltighet löper ut under perioden

1/3 2020 – 1/9 2021, förlängs till och med den 30/9 2021.


Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kkommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)-

mat gäller ej i e-learning/distans

       

                                     PRISER  se nedan

- Info -

Från den 1;a mars 2019 gör man proven på trafikverken.


Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället.


Efter erlagt prov får man svar direkt om man klarat provet.

       

                                     PRISER  se nedan

ADR - Grundutbildning


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods


Kurslängd 3 dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer

ADR Grund repetition


Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-INTYG som måste förnyas


Kurslängd 2dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer


ADR 1.3 e-learning


Webbaserad utbildning/gå i egen takt


För dig som packar, dokumeterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering av farligt gods


 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd


moms tillkommer

ADR Klass 1 explosiva ämnen och föremål


Intyg för dig som ska transportera explosiva

ämnen och föremål


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

traffic-2158790_1920

ADR Klass 1 repetition


Repetition för dig som har  ADR Klass 1

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer