ADR -utbildning
ADR utbildning

    ADR utbildning

 

 


     Kommande utbildningar;                                                   

                                       

v. 41 ADR grund (+1webbdel)                 2023.10.12  -  2023.10.13  tor- fre

v. 41 ADR grund rep                                   2023.10.12  -  2023.10.13  tor- fre

v. 41 ADR klass 1 rep                                 2023.10.13  -    fredag


HELG - Grund pris 5000:- exkl.moms  Rep pris 3500:- exkl.moms

ADR  grund (+1webbdel)                      2023.10.28  -  2023.10.29  lör- sön

ADR  grund rep                                        2023.10.28  -  2023.10.29  lör- sön


(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)-


                                       

v. 48ADR grund (+1webbdel)                 2023.11.27  -  2023.11.28  mån- tis

v. 48 ADR grund rep                                  2023.11.27  -  2023.11.28  mån- tis

v. 48 ADR klass 1 rep                                2023.11.28  -    tisdag

v. 48 ADR Tank grund                               2023.11.29  -  2023.11.30 ons-tor

v. 48 ADR Tank rep                                     2023.11.29  -   onsdag

v. 48 ADR Klass 1                                         2023.12.01   -  fredag

- Info -


Avgiftshöjning för ADR-prov

(som görs hos Trafikverket).

 500kr per prov på vardagar och 575 per prov på helg.


Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället. För repetetion så gäller även giltighetsdatum som står på intyget.


Efter erlagt prov får man svar direkt om man klarat provet.

ADR - Grundutbildning  med webb del


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods över vissa mängder


Kurslängd  1 webbdel + 2 dgr lärarlett


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer


traffic-2158790_1920

ADR Grund repetition


Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-INTYG som måste förnyas


Kurslängd 2dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer

ADR Klass 1 explosiva ämnen och föremål


Intyg för dig som ska transportera explosiva

ämnen och föremål


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

ADR Klass 1 repetition


Repetition för dig som har  ADR Klass 1

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer


ADR 1.3 på webben


Webbaserad utbildning/gå i egen takt


För dig som packar, dokumeterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering av farligt gods


 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd


moms tillkommer

       

                                     PRISER  se nedan

ADR - Tank


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods i tank med en volym över 3000  liter,

eller i batterifordon med en total volym över 10 000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 literKurslängd 2 dgr


 • Begrepp tanktransport
 • Vilka krav som ställs på fordon och tank
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

ADR Tank repetition


Repetition för dig som har  ADR Tankintyg

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Begrepp tanktransport
 • Vilka krav som ställs på fordon och tank
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer