ADR -utbildning
ADR utbildning

    ADR utbildning

 

 


     Kommande utbildningar;                                                   

                                       


v. 27 ADR grund (+1webbdel)                                2022.07.04  -  2022.07.05  mån- tis

v. 27 ADR grund rep                                                  2022.07.04  -  2022.07.05  mån- tis

v. 27 ADR grund rep (+1webbdel)                           2022.07.05  -    tisdag

v. 27 ADR klass 1 rep                                                2022.07.05  -    tisdag


(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)-

mat gäller ej webbaserat

                                       


v. 38 ADR grund (+1webbdel)                                2022.09.19  -  2022.09.20  mån- tis

v. 38 ADR grund rep                                                  2022.09.19  -  2022.09.20  mån- tis

v. 38 ADR klass 1 rep                                                2022.09.20  -    tisdag


- Info -


Avgiftshöjning för ADR-prov

(som görs hos Trafikverket).

 500kr per prov på vardagar och 575 per prov på helg.


Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället.


Efter erlagt prov får man svar direkt om man klarat provet.

ADR - Grundutbildning  med webb del


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods över vissa mängder


Kurslängd  1 webbdel + 2 dgr lärarlett


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer

traffic-2158790_1920

ADR Grund repetition


Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-INTYG som måste förnyas


Kurslängd 2dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


moms tillkommer

ADR Klass 1 explosiva ämnen och föremål


Intyg för dig som ska transportera explosiva

ämnen och föremål


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

ADR Klass 1 repetition


Repetition för dig som har  ADR Klass 1

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer


ADR 1.3 på webben


Webbaserad utbildning/gå i egen takt


För dig som packar, dokumeterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering av farligt gods


 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd


moms tillkommer

       

                                     PRISER  se nedan