ADR -utbildning

M T  Bokföring & Utbildning AB

       M Bokföring & Utbildning

ADR utbildning

    ADR utbildning

 

 

 Kommande utbildningar;   

          

                                          

v. 47 ADR grund e-learning                                   2020.11.16  -  2020.11.17  mån- tis

v. 47 ADR grund rep                                                                   2020.11.16  -  2020.11.17  mån- tis


v. 47 ADR grund e-learning                                   2020.11.19  -  2020.11.20  tor- fre

v. 47 ADR grund rep                                                   2020.11.19  -  2020.11.20  tor- fre

..................................................................................................................................................v. 3   ADR grund e-learning                                   2021.01.18  -  2021.01.19  mån- tis

v. 3  ADR grund rep                                                    2021.01.18  -  2021.01.19  mån- tis


(I alla kurser  ingår lunch och fika samt kursmateriel)-

mat gäller ej i e-learning

       

                                     PRISER  se nedan

Förlängd giltighetstid för ADR-intyg;

På grund av situationen som råder kommer befintliga ADR-intyg att förlängas. MSB har skrivit på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt.


Detta innebär att giltighetstiden för intyg för förare av transport av farligt gods, där intygets giltighet löper ut under perioden

1/3 2020 - 1/2 2021, förlängs till och med den 28/2 2021.


**Tänk på att boka provet i tid hos trafikverket då denna ska vara godkänd senast 28/2 2021**


Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kkommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

- Info -

Från den 1;a mars gör man proven på trafikverken.


Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället.


Efter erlagt prov får man svar direkt om man klarat provet.

       

                                     PRISER  se nedan

ADR - Grundutbildning


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods


Kurslängd 3 dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


Nytt pris från 2021


moms tillkommer

ADR Grund repetition


Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-INTYG som måste förnyas


Kurslängd 2dgr


 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods


Nytt pris från 2021


moms tillkommer


ADR 1.3 e-learning


Webbaserad utbildning/gå i egen takt


För dig som packar, dokumeterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering av farligt gods


 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd


moms tillkommer

ADR Klass 1 explosiva ämnen och föremål


Intyg för dig som ska transportera explosiva

ämnen och föremål


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

Nytt pris från 2021


traffic-2158790_1920

ADR Klass 1 repetition


Repetition för dig som har  ADR Klass 1

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Lagar och förordningar
 • Vilka krav som ställs på fordon och utrustning
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

moms tillkommer

ADR - Tank


ADR - INTYG för dig som ska

transportera farligt gods i tank med en volym över 3000  liter,

eller i batterifordon med en total volym över 10 000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 literKurslängd 2 dgr


 • Begrepp tanktransport
 • Vilka krav som ställs på fordon och tank
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

Nytt pris från 2021


moms tillkommer

ADR Tank repetition


Repetition för dig som har  ADR Tankintyg

som måste förnyas


Kurslängd 1dag


 • Begrepp tanktransport
 • Vilka krav som ställs på fordon och tank
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Arbetsbestämmelser, trafiksäkerhet och uppställning
 • Spill och brand hantering

Nytt pris från 2021


moms tillkommer

info@mt-utbildning.se   +46 70 367 74 74   

 

       m@mt-utbildning.se  +46 70 367 74 74

    

            t@mt-utbildning.se +46 70 249 45 50

 

 

 

M T Bokföring & Utbildning AB

   M Bokföring & Utbildning 


Håller utbildningar/kurser för Företag/privatpersoner

inom transport och logistik, med godkända lärare  av Transportstyrelsen/MSB.

 

Vi anpassar våra utbildningsupplägg utefter era önskemål och behov.

Finns det behov av att hålla utbildning på plats hos er så går även det att lösa

med minst 5deltagare,.

 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information och gratis offert.

Ring, maila eller använd formuläret för förfrågningar, offerter eller bokningar.

MT Bokföring & Utbildning AB

       M Bokföring & Utbildning

Nya regler om skydd av personuppgifter har införts genom dataskyddsförordningen GDPR som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Reglerna är lag inom alla EUs medlemsländer och börjar gälla från och med 25 maj 2018. Syftet bakom regelverket är att skapa ett enhetligt skydd av individers personuppgifter mer om detta finner du här: Datainspektionen


M Bokföring & Utbildning respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Med personuppgifter menas information som kan knytas till enskild person.För att du ska vara trygg med att de personuppgifter som vi lagrar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt.


Läs nedan vår Integritetspolicy.


•Insamling av information


M Bokföring & Utbildning samlar in information från dig när du tar kontakt med oss via vår kontaktlänk på denna hemsida/anmäler dig till någon av våra utbildningar. Den insamlade informationen kan vara ditt namn/din e-postadress/postadress/telefonnummer och/eller personnummer.


•Användning av information


Den information vi samlar från dig kan användas för att;

Ta kontakt via e-post/brev/telefon - Rapportera utförd utbildning - Du ska få ut intyg/certifikat – Kunna välja att betala mot faktura/Swish då lagras dina uppgifter i sju år pga. Bokföringslagen. Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.


•Utlämning till tredje part


M Bokföring & Utbildning delar oss av tredjepartsaktörer som hjälper oss med tjänster såsom intyg/certifieringar/rapportering även marknadsföring och samarbeten vid utbildningar. Med kravet att dess parter godkänner att hålla informationen konfidentiell i enlighet med GDPR.


•Hur länge sparas dina uppgifter


M Bokföring & Utbildning sparar dina uppgifter så länge som dom är aktuella för sitt ändamål som dom har samlats in för (längst i 5år) med vissa begränsningar såsom bokföringslagen som är 7år.

Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter. Genom att skriftligen ta kontakt med oss.


•Samtycke


Genom att använda vår webbplats samt kontaktlänk godkänner du vår integritetspolicy.M T Bokföring & Utbildning AB

        M Bokföring & Utbildning  

         

info@mt-utbildning.se    +46 70 367 74 74

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera